Van Vuuren & Partners
• financiële administraties • salarisadministraties • belastingadviezen • bedrijfseconomische adviezen • jaarrekeningen • exploitatiebegrotingen • financieringsaanvragen • ondernemingsplannen • detacheringsopdrachten • opzetten administratieve organisatie • taxplanning • deponeringsverslagen • aangiften inkomstenbelasting • aangiften loonheffing • aangiften omzetbelasting • aangiften vennootschapsbelasting • dividendbelastingen • erfbelasting • schenkbelasting •

Persoonlijke betrokkenheid

Van Vuuren & Partners is een kleinschalig kantoor waar niet alleen de onderlinge betrokkenheid veelzeggend is, maar ook de sterke en persoonlijke binding met de klanten. We verwelkomen graag klanten die zich bij ons op hun gemak voelen en zich uit durven spreken. Communiceren doen we op basis van gelijkwaardigheid, en duidelijkheid en respect over en weer vormen de basis om tot de beste resultaten te komen. Want uw onderneming is ook onze zaak!Cor van Vuuren

We maken graag persoonlijk kennis in een oriënterend en vrijblijvend gesprek bij u of bij ons op kantoor.

Cor van Vuuren