Van Vuuren & Partners
• financiële administraties • salarisadministraties • belastingadviezen • bedrijfseconomische adviezen • jaarrekeningen • exploitatiebegrotingen • financieringsaanvragen • ondernemingsplannen • detacheringsopdrachten • opzetten administratieve organisatie • taxplanning • deponeringsverslagen • aangiften inkomstenbelasting • aangiften loonheffing • aangiften omzetbelasting • aangiften vennootschapsbelasting • dividendbelastingen • successierechten • schenkinsrechten •

Persoonlijke betrokkenheid

Van Vuuren & Partners is een kleinschalig kantoor waar niet alleen de onderlinge betrokkenheid veelzeggend is, maar ook de sterke en persoonlijke binding met de klanten. Communiceren doen we op basis van gelijkwaardigheid en we zijn blij met klanten die bij ons op hun gemak zijn en zich uit durven spreken. Duidelijkheid en respect over en weer vormen de basis om tot de beste resultaten te komen. Uw onderneming is ook onze zaak!

We maken graag tijd voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek bij u of bij ons op kantoor.