Van Vuuren & Partners
• financiële administraties • salarisadministraties • belastingadviezen • bedrijfseconomische adviezen • jaarrekeningen • exploitatiebegrotingen • financieringsaanvragen • ondernemingsplannen • detacheringsopdrachten • opzetten administratieve organisatie • taxplanning • deponeringsverslagen • aangiften inkomstenbelasting • aangiften loonheffing • aangiften omzetbelasting • aangiften vennootschapsbelasting • dividendbelastingen • erfbelasting • schenkbelasting •

Veelzijdige partner

Het brede dienstenpakket van Van Vuuren & Partners gaat van particuliere aangiften tot de complete verwerking van financiële administraties en salarisadminstraties, het samenstellen en controleren van de jaarrekening en de fiscale afhandeling van diverse aangiften voor uw onderneming of organisatie. Zelfs meedenken in uw ondernemingsplan en het opstellen van begrotingen behoort tot de mogelijkheden. Of een detacheringsopdracht om bijvoorbeeld achterstanden weg te werken.

Onze veelzijdigheid laat zich ook zien in de diversiteit aan branches die wij tot ons werkveld mogen rekenen. Of u nu technisch, creatief, commercieel of dienstverlenend ondernemer bent of een stichting draaiende moet houden, geen ondernemingsvorm of vakgebied is ons vreemd.

U hoeft natuurlijk niet per se te ondernemen in een onbekende of gecompliceerde branche om ons uit te dagen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we graag of Van Vuuren & Partners ook úw veelzijdige partner kan zijn.